Meie töö eesmärk on pakkuda kliendile täisteenust – alustades detailplaneeringute koostamisest, maastikuplaneerimisest ja haljastuse rajamisest kuni püsihoolduseni. Isikupärase, funktsionaalse ja väärtust tõstva haljastuse rajamiseks on eelkõige vaja läbimõeldud kavandit. Ilmeka välispildi saavutamiseks pakuvad meie haljastusspetsialistid välja praktilisi, krundile iseäralikku maastikuarhitektuuri rõhutavaid lahendusi. Meilt on võimalik tellida ka haljastuse rajamine ning kliendi ja krundi vajadustest lähtuvad hooldustööd – ühekordsete töödena või pikaajalise koostööna kõikide erinevatel aastaaegadel vajalike tööde teostamiseks.
    * Avalike haljasalade projekteerimine
    * Haljastuse planeerimine siseruumides, katuseaiad ja rõdud
    * Aia- ja maastikukujundus, hoolduskavad
    * Detailplaneeringud, teema- ja üldplaneeringud

RAJAMINE

    * Muru rajamine
    * Istutustööd
    * Piirdeaedade ja väravate ehitamine ja paigaldamine
    * Aia rajatised (puhkenurgad, välikaminad jms)
    * Aiatiigid, veesilmad, purskkaevud
    * Aiavalgustus

HOOLDUS

    * Muru niitmine ja hooldus
    * Trimmeritööd
    * Umbrohutõrje
    * Iluaedade ja parkide hooldus